Các công ty trong hệ thống LICOGI13 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

 
Từ ngày 21/3 đến 29/3/2017, các Công ty trong hệ thống LICOGI13 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, cổ đông các Công ty đã thảo luận và thông qua những nội dung quan trọng về kết quả SXKD 2016, kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2017. Theo đó, ngoài Công ty cổ phần Licogi13 – Nền móng xây dựng là đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, bảo đảm tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông là 10%. Các Công ty còn lại do nhiều nguyên nhân đã không hoàn thành kế hoạch và chưa đảm bảo được tỷ lệ chia cổ tức như dự kiến. 
 
Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng tổ chức đại hội  cổ đông thường niên năm 2017
 
Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư 2017 với các chỉ tiêu chính như sau: LICOGI13-FC: doanh thu 500 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 12,375 tỷ đồng, cổ tức dự kiến: 10%; LICOGI13-IMC:  doanh thu 100 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 1,6 tỷ đồng, cổ tức dự kiến: 5%; LICOGI13-CMC:  doanh thu 48,6 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 246 triệu đồng; LICOGI13-TSM: doanh thu 69,7 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 1,245 tỷ đồng;
 
Cũng tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên lần này, Công ty cổ phần LICOGI13 Nền móng Xây dựng (LICOGI13-FC) và Công ty cổ phần Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng LICOGI13 đã tổng kết hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ, tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2017-2021) theo hình thức biểu quyết thông qua. Theo đó, HĐQT LICOGI13-FC gồm Ông Bùi Đình Sơn, Ông Nguyễn Quốc Hùng, Ông Nguyễn Văn Hiệp, Ông Nguyễn Văn Toản, Ông Nguyễn Văn Ngọc. Ban Kiểm soát gồm: Bà Nguyễn Thị Thơm, Bà Hoàng Thị Tuyền, Ông Nguyễn Quang Việt. HĐQT Công ty CP Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng LICOGI13 gồm Ông Bùi Đình Sơn, Ông Nguyễn Đình Thanh, Ông Nguyễn Đình Nghĩa. Ban Kiểm soát gồm: Bà Lê Thị Liên, Bà Phạm Thị Hà, Bà Đặng Thị Thảo.
 
Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong năm 2017 LICOGI13-FC sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
 
Nguồn: LICOGI 13

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận