Cầu Bản Mở - Tỉnh Lai Châu

Địa điểm:          Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Tên dự án:        Dự án đường giao thông nối Thủy điện Bản Chát -

                        Thủy điện Huội Quảng

Chủ đầu tư:       Ban Quản lý Dự án thủy điện 1

Gói thầu 09:       Thi công cầu Bản Mở km22+180.695

Giá trị hợp đồng: 20.441.000.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi