Đại hội Chi bộ Cty LICOGI 2 ra Nghị quyết thi công xây lắp chiếm 50% giá trị sản lượng

 

Chi bộ Cty LICOGI 2 vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020. Đại hội Chi bộ đã ra Nghị quyết nhiều mục tiêu xây dựng Đảng, đổi mới cơ cấu nguồn thu trong sản xuất, kinh doanh.


Thường vụ Đảng ủy Tổng Cty xây dựng và phát triển Hạ Tầng đến dự chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Công ty LICOGI 2 hoạt động trong doanh nghiệp, trong cơ chế thị trường, nhưng vẫn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chi bộ vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, quyết nghị nhiều mục tiêu lớn. Cụ thể là tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ Đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, xây dựng mối quan hệ giữa Cấp ủy – Chủ doanh nghiệp và các đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc xây dựng Đảng, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp Đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Chi bộ đạt “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ”, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch và vững mạnh.


Ông Hà Văn Đến Giám đốc Cty được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử làm Bí thư Chi bộ.

Chi bộ phấn đấu: Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, chú trọng công tác đầu tư thiết bị, con người nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất, chỉ đạo chặt chẽ, xử lý kịp thời những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, quản lý tốt nguồn vốn để sản xuất ổn định. Không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học để hạ giá thành, chất lượng công trình đảm bảo và ngày càng được nâng cao. Các chỉ tiêu phấn đấu, về xây dựng Đảng, hàng năm Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”. 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (trong đó 95% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ) không có Đảng viên vi phạm tư cách, bị xử lý kỷ luật. Về sản xuất, dịch chuyển tỷ trọng giữa kinh doanh hạ tầng và thi công xây lắp; thi công xây lắp chiếm 50% giá trị sản lượng. Giá trị sản lượng và doanh thu tiếp tục ổn định năm sau cao hơn năm trước. Kinh doanh bảo toàn vốn và đạt hiệu quả kinh tế; phấn đấu tỷ lệ lãi theo doanh thu thực tế 3%- 5% trở lên. Nâng cao thu nhập của CBCNV trong đơn vị phấn đấu tiền lương bình quân CBCNV là 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Nguồn: Báo Xây dựng

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận