Đại hội cổ đông Cty CP Thủy điện Bắc Hà

 

Sáng 20/11/2012 tại Hà Nội, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
Tham dự Đại hội có 44 cổ đông đại diện cho 35.682.797 cổ phiếu, chiếm 90,14% cổ phiếu của Công ty. Hiện nay, Công ty có 07 cổ đông chính: Tổng công ty XD&PT hạ tầng LICOGI là cổ đông chi phối; Công ty CP chứng khoán Bảo Việt; Công ty LICOGI 14; Công ty LICOGI 18; Công ty LICOGI số 9; Ngân hàng HDBank; Công ty CP đầu tư Bắc Hà và Các cổ đông lẻ.

Đại hội đã nghe Báo cáo thực hiện đầu tư nhà máy thủy điện Bắc Hà đến 31/12/2012 và tình hình sản xuất kinh doanh bán điện, kế hoạch 2012 và các năm tiếp theo. Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát. 100% cổ đông đã thông qua các báo cáo. Đại hội đã tiến hành trao đổi giữa thành viên HĐQT và các cổ đông. Rất nhiều ý kiến mang tính xây dựng đã được các cổ đông góp ý cho HĐQT.
     Sau một ngày làm việc khẩn chương với tinh thần dân chủ, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, Đại hội đã bầu ra 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát, đồng thời đã thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.

 

                                                                                    Tin và bài: Đăng Dũng

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận