Đại hội Công đoàn cơ quan Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2017- 2022

Thực hiện kế hoạch số 08/KH - CĐTCT ngày 20/02/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ V, vừa qua Công đoàn cơ quan Tổng công ty LICOGI - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP; đồng chí Nguyễn Đình Khải, UV BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty LICOGI – CTCP.

Đồng chí Phan Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa X, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành đọc diễn văn khai mạc Đại hội. 

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Công Nghị, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty trình bày Báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa X.

Đồng chí Nguyễn Đình Khải, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội và biểu dương Công đoàn Cơ quan trong nhiệm kỳ qua đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và quan tâm chăm lo đời sống vật chất văn hóa tinh thần của đoàn viên công đoàn; Tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào bão lụt... hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

      Đồng chí Nguyễn Đình Khải, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thay mặt

       Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty phát biểu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Xuân Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TCT LICOGI ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của của Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan TCT nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và những khó khăn, thách thức trong thời gian tới; chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ mới nhanh chóng triển khai nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, tập thể người lao động văn phòng Tổng công ty cùng chung sức với Lãnh đạo Tổng cty vượt qua khó khăn.

Đồng chí Dương Xuân Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TCT LICOGI

Đại hội chia tay 03 đồng chí Ban Chấp hành khóa X nhiệm kỳ 2012 – 2017, không tham gia khóa XI

Đồng chí Dương Xuân Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TCTy

       tặng hoa Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa XI gồm 09 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa XI đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Danh Quân giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công  ty khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

                                                                               Văn phòng Tổng công ty

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận