Đại hội công đoàn Cty CP LICOGI 9

 

Trong 2 ngày 19 – 20/6, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Công đoàn Cty CP Cơ giới và xây lắp số 9 (LICOGI 9), đơn vị thành viên TCty LICOGI đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 -2013 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ mới (2013 – 2018) và bầu ra Ban chấp hành gồm 7 thành viên, ông Mai Văn Hướng, Phó giám đốc Cty được bầu làm chủ tịch, ông Bùi Văn Song được bầu làm Phó chủ tịch thường trực công đoàn Cty LICOGI 9 nhiệm ký 2013 – 2018.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2010 - 2013, công đoàn Cty LICOGI 9 đã phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt với cấp ủy và chính quyền xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng và điều phối nguồn lực lao động hợp lý, nên đã bố trí đủ việc làm, thu nhập ổn định cho cho người lao động.

Đồng thời không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm các chế độ, chính sách nên đời sống tinh thần ngày được nâng cao với mức thu nhập tăng bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập ổn định nên các hoạt động từ thiện luôn được người lao động tham gia nhiệt tình với tinh thần tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ các Quỹ vì người nghèo, mái ấm Công đoàn, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt…và hướng về biển đảo thân yêu.

Phát biểu tại Hội nghị, tân Chủ tịch Công đoàn Cty CP LILCOGI 9 cho biết sẽ phát huy tinh thần làm việc đoàn kết trên dưới một lòng của của tập thể CBCNV LICOCO 9, đồng thời ông kêu gọi đoàn viên công đoàn toàn Cty hãy phát huy cao tinh thần và trách nhiệm, cống hiến tài năng, trí tuệ của mình vì sự phát triển, lớn mạnh của Cty với 6 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trương ương Đảng về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 4b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam về “Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ…”, tổ chức thực hiện tốt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 - 2020 nhằm tạo nên sự chuyển biến tích cực về chất trong đội ngũ công nhân lao động của từng đơn vị và toàn TCty.

Thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ (2013 – 2018), tân Chủ tịch Mai Văn Hướng hứa sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo, làm hết sức mình đưa hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngày một phát triển và hiệu quả, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn lần thứ XIII, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng vững mạnh nhằm đưa Cty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 ngày một phát triển bền vững trong nước và hội nhập.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận