Đoàn công tác Hội đồng nghiệm thu Nhà nước làm việc với Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương I - Quảng Ninh

 

     Sáng ngày 09/01/2013, Đoàn Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và Cục giám định do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Liên – Phó chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đã đến công trình thi công Nhà máy nhiệt điện Mông Dương I – Quảng Ninh. Sau khi kiểm tra một số hạng mục thi công, Đoàn đã làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công.

     Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương I thuộc Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006-2015. Dự án có tổng số vốn đầu tư 33.610 tỷ đồng, bao gồm 2 tổ máy có công suất 1.080MW (2x540MW), sản lượng điện hàng năm 6,5 tỷ kWh. EVN là chủ đầu tư Dự án, Ban QLDA Nhiệt điện 1 được giao nhiệm vụ quản lý Dự án. Nhà thầu chính là Hyundai Engineering and Construcsion Co.Ltd – Hàn Quốc, nhà thầu phụ là Tổng công ty Licogi.

     Tổng công ty Licogi hiện đang thi công hai gói thầu số 1 và số 2. Gói thầu số 1 cung cấp bê tông cho toàn bộ công trình với khối lượng 200.000 tấn. Gói thầu số 2 thi công các công việc thuộc phần ngầm (bao gồm 21 hạng mục).    

                                                            Tin và ảnh: Đăng Dũng

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận