Hiệu quả từ cuộc vận động

Tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh”, đây là một trong những kết quả mà TCty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) có thể định lượng được sau 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ông Vũ Tiến Giao - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCty LICOGI cho biết, nhằm triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngay trong năm 2006 TCty đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động. Ban này khẩn trương xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Bên cạnh đó, các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên TCty đã linh hoạt kết hợp các phong trào thi đua, các ngày kỷ niệm trong năm với việc tổ chức tuyên truyền vận động hưởng ứng cuộc vận động. HĐQT và Tổng giám đốc TCty đã ban hành 10 văn bản về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong đơn vị…

            Áp dụng công nghệ hiện đại tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh được thực hiện

                  rộng rãi ở các đơn vị thuộc Tcty LICOGI

Ông Vũ Tiến Giao nhận định: Cuộc vận động đã có sức lan toả rộng khắp trong toàn đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua học tập các chuyên đề, liên hệ tự phê bình và phê bình, đảng viên, CBCNV đã xác định phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều đáng ghi nhận là thông qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí trong TCty đã thu được kết quả tích cực. Các đơn vị đã thực hiện việc tổ chức, sắp xếp, bố trí lao động phù hợp, ban hành các qui chế về tài chính, vật tư, kỹ thuật, khoán chi phí, quản lý đầu tư ... đảm bảo giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao đời sống của người lao động. Nhìn chung các đơn vị đều tiết kiệm được chi phí quản lý so với cùng kỳ năm trước. Ở một số đơn vị, chi phí quản lý tăng nhưng thấp hơn tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận. Chi phí về lãi vay hàng năm đã giảm được nhiều, bình quân mỗi năm đã giảm chi phí lãi vay được 11% so với năm trước… 

“Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong TCty đã đạt được hiệu quả rõ rệt” - ông Vũ Tiến Giao một lần nữa khẳng định - “TCty phấn đấu và đạt được mức tăng trưởng cao so với các năm trước đó. Riêng năm 2009, TCty đạt giá trị sản lượng 6.019 tỷ đồng, nộp ngân sách 249 tỷ đồng, lợi nhuận 305,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân lao động 3,068 triệu đồng/người/ tháng”. 

Một thành tích khác cũng rất đáng chú ý là qua việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị trong TCty đã phát hiện, bồi dưỡng được nhiều quần chúng là CBCNV trẻ có năng lực và phẩm chất chính trị vững vàng để thực hiện công tác phát triển Đảng, nhiều tập thể và cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc đã được xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng cao. Cụ thể, các Đảng bộ trong TCty đã phát triển được 186 đảng viên mới. 5 tập thể và 7 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 10 cá nhân và 7 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… 

Bên cạnh những thành tích đạt được, ông Vũ Tiến Giao cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế: Do điều kiện sản xuất kinh doanh của các đơn vị hoạt động phân tán nhỏ lẻ ở nhiều địa phương, nhiều công trình ở các vùng xa xôi hẻo lánh nên việc tổ chức cho CBCNV học tập, nghiên cứu quán triệt và giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm thực hiện cuộc vận động gặp nhiều khó khăn. 

Đề cập đến nhiệm vụ thực hiện cuộc vận động năm 2010, ông Vũ Tiến Giao cho biết: TCty sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà chủ yếu là làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn liền cuộc vận động với việc xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể “trong sạch, vững mạnh”.

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận