Hội nghị Ban chấp hành Tổng công ty LICOGI mở rộng

 

Ngày 29/10, tại trụ sở Tổng công ty LICOGI, Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tổng công ty mở rộng.Tham dự có ông Vũ Tiến Giao – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty LICOGI.

Thay mặt Ban Thường vụ, ông Đỗ Ngọc Thắng – Chủ tịch công đoàn Tổng công ty đã báo cáo khái quát trước Hội nghị tình hình hoạt động Công đoàn toàn Tổng công ty 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014. Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trong Tổng công ty đã tập trung nỗ lực phấn đấu, đề ra các giải pháp tích cực, thực hành tiết kiệm do vậy vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty và các công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, giải quyết việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua trên các công trường, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong CBCNVLĐ... Hội nghị cũng đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn quý IV năm 2014.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Vũ Tiến Giao - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã đánh giá cao vai trò, hiệu quả hoạt động công đoàn Tổng công ty và công đoàn cơ sở trong  9 tháng đầu năm 2014, góp phần đưa Tổng công ty và các đơn vị vượt qua khó khăn hiện tại, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra. Ông đề nghị Công đoàn Tổng công ty tiếp tục tập trung phổ biến, tuyên truyền về công tác cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp, giúp người lao động hiểu biết vai trò của mình trong công cuộc xây dựng đơn vị.
Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ Tổng công ty, bổ sung Ủy viên Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra CĐ Tổng công ty.
Các đ/c đã trúng cử bổ sung Ủy viên BCH CĐ Tổng công ty:
    1 -  Đ/c Mai Văn Hướng , Chủ tịch CĐ CTCP Cơ giới & Xây lắp số 9.
    2 – Đ/c Nguyễn Đình Khải, cán bộ CĐ chuyên trách Tổng công ty.
    3 – Đ/c Tạ Công Nam, Chủ tịch CĐ CTCP LICOGI Quảng Ngãi.
    4 – Đ/c Phạm Hồng Quân, Chủ tịch CĐ CTCP CKĐA LICOGI.
Các đ/c trúng cử bổ sung Ủy viên Ủy Ban kiểm tra CĐ Tổng công ty:
    1 – Đ/c Ưng Tiến Đỗ, Ủy viên Ban thường vụ CĐ Tổng công ty.
    2 – Đ/c Phạm Biên Cương, Ủy viên BTV CĐ CTCP CKĐA LICOGI.
Đ/c Nguyễn Đình Khải Ủy viên BCH CĐ Tổng công ty đã trúng cử Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ Tổng công ty. Đ/c Ưng Tiến Đỗ Ủy viên Ban thường vụ CĐ Tổng công ty đã trúng cử Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra CĐ Tổng công ty.


                                                                                                                        Tin và ảnh: Đăng Dũng

 

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận