Hội nghị kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013

 

Ngày 12/10/2012 Tổng công ty LICOGI họp toàn thể các đơn vị thành viên, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013.

Năm 2012 được dự báo là năm rất khó khăn, bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu lan rộng, ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam. Nguồn vốn đầu tư bị cắt giảm, các ngân hàng xiết chặt nguồn vốn vay, chi phí cho nhân công, nguyên vật liệu tăng, thị trường bất động sản trầm lắng… đã ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty. Mặc dù vậy, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động, giá trị sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty dự tính năm 2012 là 8.303.672 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch đề ra.

 Năm 2013, với mục tiêu xây dựng Tổng công ty phát triển với quy mô lớn hơn, SXKD có hiệu quả, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị thành viên. Ban lãnh đạo Tổng công ty xác định lấy sản xuất xây lắp làm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phát huy thế mạnh trong việc sản xuất các sản phẩm công nghiệp như: điện thương phẩm; nhôm thanh định hình; dàn khung không gian… Đẩy mạnh sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ các loại vật liệu xây dựng: tấm lợp; cốp pha định hình; bê tông thương phẩm… kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất để hoạt động SXKD mang lại  hiệu quả hơn.  Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2013, Tổng công ty đã sớm đề ra các biện pháp nâng cao tiềm lực tài chính, bảo toàn vốn; giữ vững thị trường xây dựng các công trình công nghiệp; nâng cao và mở rộng thị trường xây dựng dân dụng có quy mô lớn; rà soát, lựa chọn các dự án có hiệu quả cao tạo tích lũy vốn cho Tổng công ty; nghiên cứu đầu tư các công trình mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, tạo công việc, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho CBCNV, người lao động.
                                                                                                               Tin và ảnh: Đăng Dũng

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận