Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn Tổng công ty

 

     Ngày 26/11/2015, Công đoàn Tổng công ty LICOGI đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội IV nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại biểu Công đoàn cấp trên tham dự  có đ/c Nguyễn Văn Bình – Anh hùng lao động; Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng; Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt nam, đ/c Nguyễn Lệ Thủy – Phó Chủ tịch thường trực CĐXDVN, đ/c Vũ Ngọc Chính – Uỷ viên Ban thường vụ; Chủ nhiệm UBKT CĐXDVN, đ/c Đặng Ngọc Điệp - Uỷ viên Ban thường vụ; Trưởng Ban Tổ chức CĐXDVN, đ/c Nguyễn Ngọc Huyền - Uỷ viên Ban thường vụ; Chánh Văn phòng CĐXDVN. Lãnh đạo Tổng công ty LICOGI tham dự có đ/c Vũ Tiến Giao – Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐTV và các đ/c trong Ban lãnh đạo Tổng công ty.

Thay mặt Ban chấp hành Tổng công ty, đ/c Đỗ Ngọc Thắng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội khóa IV nhiệm kỳ 2012 -2017 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn Tổng công ty đến hết nhiệm kỳ 2012 – 2017. Trong ba năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quyết tâm của Ban lãnh đạo, Tổng công ty đã thực hiện được hai nhiệm vụ chính là tái cấu trúc và cổ phần hóa doanh nghiệp, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Công đoàn Tổng công ty đã phát huy tốt vai trò là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, là cầu nối giữa người lao động với Ban lãnh đạo Tổng công ty. Hoạt động phong trào công đoàn trong ba năm qua đã phát triển sâu rộng trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, an toàn lao động... đã chứng tỏ sự đúng đắn, phù hợp với thực tiễn mà nghị quyết  Đại hội IV Công đoàn Tổng công ty đã đề ra, các nghị quyết đã nhanh chóng được các cấp công đoàn triển khai, đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Vũ Tiến Giao – Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã đánh giá cao những thành tựu mà hoạt động công đoàn đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và nêu lên những mặt hạn chế cần khắc phục, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty trong nửa nhiệm kỳ qua đã đổi mới phương thức hoạt động, các hoạt động phong trào công đoàn đã có chuyển biến rõ rệt, nề nếp và đạt hiệu quả và đề nghị Công đoàn Tổng công ty phát huy tiếp tục thực hiện tốt nửa sau của nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội IV.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Nguyễn Lệ Thủy – Phó Chủ tịch thường trực CĐXDVN đã ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Công đoàn Tổng công ty LICOGI đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu Công đoàn Tổng công ty cần phát huy tốt hơn nữa vai trò đối thoại, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và góp sức xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Tổ chức Công đoàn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên người lao động học tập, nâng cao trình độ mọi mặt và ý thức trách nhiệm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.
Hội nghị cũng đã nghe các Công đoàn cơ sở góp ý kiến cho bản dự thảo Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Tổng công ty và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn Tổng công ty đến hết nhiệm kỳ 2012 – 2017. Hội nghị đã bầu đ/c Nguyễn Đình Khải – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty vào vị trí Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty LICOGI thay đ/c Đỗ Ngọc Thắng về nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước đã ban hành.

Một số hình ảnh Hội nghị:


Tin và ảnh: Đăng Dũng


  

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận