IPO Tổng công ty Licogi Đấu giá 21.3 triệu cp, bán 35% vốn cho NĐT chiến lược

 

 Theo kế hoạch, 21.3 triệu cổ phần Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Licogi) sẽ được đấu giá lần đầu ra công chúng vào lúc 9 giờ ngày 13/04/2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá khởi điểm 10,000 đồng/cp. Sau IPO, Licogi sẽ có vốn điều lệ là 900 tỷ đồng.

 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Licogi)

 Theo đó, 21,269,000 cổ phần của Licogi dự kiến sẽ được đấu giá vào ngày 13/04/2015 tại Sở GDCK Hà Nội.

 Cơ cấu vốn dự kiến của Ligico gồm có 36 triệu cổ phần nhà nước, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1.17 triệu cổ phần, chiếm 1.3% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn 63,000 cổ phần chiếm 0.07% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 31.5 triệu cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ và đấu giá công khai gần 21.3 triệu cổ phần, chiếm 23.63% vốn điều lệ.

 

  Licogi hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp và tổng thầu thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, các công trình ngầm, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến áp; Đầu tư kinh doanh phát triển các dự án về nhà ở, khu đô thị...

 Hiện tại, Tổng công ty có 33 đơn vị đầu mối trong đó có: 11 đơn vị trực thuộc công ty mẹ; 9 công ty con; 11 công ty liên kết (1 công ty không có vốn góp của Ligico và 5 công ty do Ligico góp vốn thành lập); 2 công tu liên doanh với nước ngoài. Trong đó có nhiều công ty đã thực hiện niêm yết trên Sở GDCK như Licogi 16 (HOSE: LCG), CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (HNX: L18), Licogi 13 (HNX: L13), Licogi 14 (HNX: L14), Licogi 166 (HNX: LCS).

                                         Nguồn: vietstock.vn

                       

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận