Khoan cọc nhồi Đường sắt ĐT TPHCM đoạn Bến Thành Suối Tiên

Địa chỉ:          Thành phố Hồ Chí Minh

Tên dự án:     Dự án Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

                     đoạn Bến Thành đến Suối Tiên

Chủ đầu tư:    Ban Quản lý Đường sắt đô thi TP HCM

Gói thầu:        Thi công cọc khoan nhồi Dự án Đường sắt đô thị

                      TP HCM

Giá trị hợp đồng: 42.575.000.000 VNĐ

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi