Khoan đại trà cọc nhồi Trụ sở Tổng Liên đoàn lao động VN

Địa điểm:         82 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Tên dự án:       Dự án Trụ sở làm việc Tổng liên đoàn lao động

Chủ đầu tư:      Ban Quản lý Trụ sở cơ quan Tổng LĐLĐV

Gói thầu 15:      Thi công phần ngầm Trụ sở làm việc Tổng LĐLĐVN

Giá trị hợp đồng: 32.046.000.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi