Khu đô thị Cột 5 - Cột 8 mở rộng, Thành phố Hạ Long

Địa điểm:           Khu bãi biển ven biển Phường Hồng Hà, TP Hạ

                         Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tên dự án:         Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Cột

                         5 - Cột 8 mở rộng

Quy mô dự án:        198.602,5 m2

Tổng mức đầu tư:    117.520.000.000 VNĐ

Đại diện Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và Xây dựng LICOGI số 2     

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi