Lịch sử - Truyền thống

Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI) là hiện nay là một Tổng công ty Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con, theo quyết định số 1635/QĐ-BXD, ngày 30/11/2006 của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Tổng công ty LICOGI đã trải qua các giai đoạn lịch sử quan trọng sau:

1. Ngày 08 tháng 08 năm 1960, Bộ Kiến Trúc ( Sau này là Bộ Xây dựng ) đã ra quyết định thành lập Công ty Thi công Cơ giới, trên cơ sở của Đoàn Thi công cơ giới thuộc Bộ Thuỷ lợi – Kiến trúc cũ. Về cơ cấu tổ chức, Công ty TCCG bao gồm các Đội, các Công trường, tuỳ theo quy mô từng công trình như: Công trường cơ giới 10 Sơn Tây, 15 Thanh Hoá, 32 Việt Trì, 49, 57 Hà Nội, 64 Thác Bà, 68 Hoàng Thạch; các Đội cơ giới 7 Hà Bắc, 63, tiểu đội 67...

2. Ngày 07/9/1979 Chính phủ có Quyết định số 308 CP và ngày 11/10/1979 Bộ Xây dựng có quyết định chuyển Công ty Thi công cơ giới thành Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới; bao gồm 11 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập và 01 Trường đào tạo công nhân kỹ thuật; Tổng số CBCNV đến thời điểm tháng 6/1995 là 3.472 người trong đó có 418 cán bộ có trình độ đại học, 225 cán bộ có trình độ trung cấp và 2.340 công nhân kỹ thuật. Tên gọi tắt LICOGI bắt đầu từ đây, là các chữ cái đầu tiên của Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới. Từ ngày đó LICOGI đã đảm nhận thi công các công trình trên khắp mọi miền đất nước. Có thể nói LICOGI là một trong những đơn vị chuyên ngành mạnh của Bộ Xây dựng, đã có mặt trên tất cả các công trình trọng đIểm, các công trình mang ý nghĩa chính trị, kinh tế và quốc phòng lớn của đất nước. Đội quân cơ giới đã từng san lấp, phá đá nổ mìn, tạo nền móng vững chắc cho hàng trăm công trình lớn nhỏ. Cũng từ đây, Đội cạp lốp thuộc Xí nghiệp Thi công cơ giới 14 cũ đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 19...

3. Công ty Xây dựng số 18 với tiền thân là Công ty Kiến trúc Uông Bí được thành lập ngày 19/05/1961, trực thuộc Bộ Xây dựng. Sau này được đổi tên là Công ty Xây dựng số 18. Công ty gồm 12 đơn vị trực thuộc, trong đó có 1 trường đào tạo công nhân kỹ thuật, với hơn 6000 cán bộ công nhân viên, hoạt động trên địa bàn cả nước. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng. Công ty Xây dựng 18 là một trong những Công ty Xây dựng mạnh của Bộ Xây dựng, đã nổi tiếng trong ngành xây dựng với những công trình tên tuổi như: Nhà máy nhiệt điện Uông Bí; Nhà máy cơ khí trung tâm Cẩm Phả; Nhà máy sàng than Cửa Ông; Nhà máy nhiệt điện Phả Lại... 

 

4. Ngày 20/11/1995 Tổng công ty Xây dung và Phát triển hạ tầng ( tên gọi tắt là LICOGI ) được thành lập theo Quyết định số 998/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới và Công ty Xây dựng số 18. Là Tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90 TTg của Thủ tướng Chính phủ; Khi đó Tổng công ty bao gồm 19 đơn vị thành viên; trong đó có 12 doanh nghiệp hạch toán độc lập, 05 doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc, 02 trường đào tạo công nhân kỹ thuật.

5. Ngày 30/11/2006, Bộ Xây dựng ra quyết định số 1635/QĐ-BXD chuyển đổi mô hình Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con. Đó là mô hình của LICOGI hiện nay, với 28 đơn vị thành viên, hoạt động trên địa bàn cả nước.

Các đồng chí từng là lãnh đạo  của Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới qua các thời kỳ gồm có:

+ Từ 08/8/1960:

Đồng chí Nguyễn Xương,         Chủ nhiệm Công ty       

Đồng chí Trần Đình,                 Bí thư Đảng uỷ                       

Đồng chí Vũ Định,                   Thư ký Công đoàn

+ Từ 6/1963:    

Đồng chí Phan Ngọc Tường,    Chủ nhiệm Công ty                       

Đồng chí Đặng Văn Điền,         Bí thư đảng uỷ                       

Đồng chí Mai Văn Bình,           Thư ký Công đoàn

+ Từ 1969:       

Đồng chí Long Thanh Tòng,       Chủ nhiệm Công ty                      

Đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên,   Bí thư Đảng uỷ                        

Đồng chí Lê Thanh Đạm,           Thư ký Công đoàn

+ Từ 1981        

Đồng chí Vũ Khoa,                   Tổng giám đốc                       

Đồng chí Lê Thanh Đạm,          Chủ tịch công đoàn

+ Từ 1988        

Đồng chí Lê Hữu Bộ,                Tổng giám đốc                       

Đồng chí Phan Đăng Gia,           Chủ tịch Công đoàn

+ Từ 1992        

Đồng chí Nguyễn Đức Trọng,    Tổng giám đốc                       

Đồng chí Phan Đăng Gia,           Chủ tịch Công đoàn

 

Chủ nhiệm Công ty Xây dựng 18 qua các thời kỳ gồm các đồng chí

Từ 1961 - 1976    Đồng chí Lê Văn Sang                                

Từ 1976 - 1981    Đồng chí Trương Đình Mỹ            

Từ 1981 - 1986    Đồng chí Nguyễn Tôn                                 

Từ 1986 - 1989    Đồng chí Nguyễn Khắc Tuyên                   

Từ 1989 - 1994    Đồng chí Nguyễn Quang Khuê     

Từ 1994 - 1995    Đồng chí Phạm Trung Tuyến

                       

Bí thư Đảng uỷ Công ty Xây dựng 18 qua các thời kỳ gồm  các đồng chí:

Từ 1961 – 1972    Đồng chí Lê Văn Sang

Từ 1972 – 1976    Đồng chí HảI Hồ

Từ 1976 – 1980    Đồng chí Nguyễn Lãm

Từ 1980 – 1992    Đồng chí Nguyễn Hồng Giang

Từ 1992 – 1994    Đồng chí Nguyễn Quang Khuê

Từ 1994 – 1995    Đồng chí Phạm Trung Tuyến

 

Các đồng chí lãnh đạo của Tổng công ty LICOGI từ 1995 đến nay:

+ Từ 1995     

Đồng chí Đỗ Văn Mưu,           Chủ tịch Hội đồng QT                    

Đồng chí Đào Ngọc Nam,       Tổng giám đốc                    

Đồng chí Phan Đăng Gia,        Chủ tịch Công đoàn.

+ Từ 12.2006

Đồng chí PhạmTrung Tuyến,      Chủ tịch Hội đồng QT                        

Đồng chí Vũ Tiến Giao,              Tổng giám đốc                       

Đồng chí Nguyễn Thị Khoan,      Chủ tịch Công đoàn

+ Từ 5.2009  

Đồng chí PhạmTrung Tuyến,    Chủ tịch Hội đồng QT                        

Đồng chí Vũ Tiến Giao,            Tổng giám đốc                       

Đồng chí Đỗ Ngọc Thắng,        Chủ tịch Công đoàn

+ Từ 1.2010

Đồng chí Ngô Hồng Quang,      Chủ tịch Hội đồng QT                        

Đồng chí Vũ Tiến Giao,            Tổng giám đốc                       

Đồng chí Đỗ Ngọc Thắng,        Chủ tịch Công đoàn

+ Từ 8.2010

Đồng chí Vũ Tiến Giao,              Chủ tịch Hội đồng Thành viên

                                              kiêm Tổng giám đốc                       

Đồng chí Đỗ Ngọc Thắng,          Chủ tịch Công đoàn

+ Từ 10.2012

Đồng chí Lê Anh Dũng,             Chủ tịch HĐTV

Đồng chí Vũ Tiến Giao,             Tổng giám đốc                       

Đồng chí Đỗ Ngọc Thắng,         Chủ tịch Công đoàn

+ Từ 10.2013

Đồng chí Vũ Tiến Giao,              Q. Chủ tịch Hội đồng Thành viên

                                              kiêm Tổng giám đốc    

Đồng chí Đỗ Ngọc Thắng,          Chủ tịch Công đoàn

 + 15/4/2014

Đồng chí Vũ Tiến Giao               Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn             Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc 

Đồng chí Đỗ Ngọc Thắng,          Chủ tịch Công đoàn

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận