LICOGI 13 công bố BCTC hợp nhất quý 4/2015

 

Công ty CP Licogi 13 (mã: LIG ) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015. Theo đó, mặc dù doanh thu quý 4 nói riêng và cả năm nói chung bị sụt giảm nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng trưởng rất cao.
Trong quý 4, LIG đã ghi nhận một phần doanh thu (13 tỷ) và lợi nhuận (11 tỷ) từ việc chuyển nhượng tài sản tại khu Công nghiệp Quang Minh, do đó lợi nhuận khác đạt gần 14 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 538 triệu đồng. Cụ thể, doanh thu quý 4/2015 của LIG đạt 343 tỷ đồng – giảm 25% so với quý 4/2014. Doanh thu cả năm giảm 7% còn 1.302 tỷ đồng. Các chi phí của doanh nghiệp không có sự thay đổi đáng kể ngoại trừ chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý giảm gần một nửa.
Yếu tố đem lại mức tăng trưởng rất cao cho khoản lợi nhuận cuối cùng của LIG chính là lợi nhuận khác. Với yếu tố đó, LIG đạt 20,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2015 – tăng 121% so với cùng kỳ, đạt 37,4 tỷ đồng LNST trong năm 2015 – tăng 113% so với năm 2014. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 33,2 tỷ đồng.
 Licogi 13 vừa có quyết định chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt cho Công ty CP Licogi 13 – Nền móng xây dựng (Licogi 13-FC). Cụ thể, LIG chuyển nhượng 540.000 cổ phần tương ứng 30% vốn điều lệ của Sài Gòn Thành Đạt với tổng giá trị chuyển nhượng gần 6,7 tỷ đồng, tương ứng 12.345 đồng/CP. Theo đó, số cổ phần Licogi 13 còn nắm giữ sau chuyển nhượng là 1.080.000 cổ phần tương ứng 60% vốn điều lệ của Thành Đạt.
Licogi 13 đã chi 17,3 tỷ đồng để mua 90% vốn điều lệ của Công ty CP Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt vào tháng 8/2015 với giá chuyển nhượng là 11.111 đồng/CP. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.
                                                                                                                                                                                                           Nguồn: Trí thức trẻ

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận