LICOGI lắp đặt cầu truyền hình trực tuyến với các Ban điều hành công trường

 

Sau một thời gian nghiên cứu, triển khai lắp đặt, sáng ngày 22/09/2015, Tổng công ty LICOGI đã tổ chức thành công buổi họp giao ban đầu tuần có kết nối cầu truyền hình trực tuyến với các Ban điều hành công trường trọng điểm.
Tổ chức họp giao ban trực tuyến thể hiện năng lực của Tổng công ty trong việc đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, điều hành. Họp trực tuyến tạo ra phương thức làm việc mới, giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, đạt hiệu quả cao trong công việc, đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí hoạt động của Tổng công ty.

Tổng công ty họp giao ban với cầu truyền hình trực tuyến

Đầu cầu TP HCM, BĐH công trường cảng Ba Son báo cáo công việc

                                                             Tin và ảnh: Đăng Dũng

 

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận