Nhà ga hàng không T1 sân bay Nội Bài - Hà Nội

Nhà ga hành khách hàng không T1 sân bay Nội Bài có thiết kế ban đầu gồm 04 khu vực: Sảnh A, Sảnh B, Sảnh C, Sảnh D với tổng diện tích mặt bằng 90.000 m2, công suất phục vụ 6 triệu hành khách/năm.

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi