Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí 1 & 2 - Tỉnh Quảng Ninh

    Tổng công ty xây dựng Licogi
    Tổng công ty xây dựng Licogi
    Tổng công ty xây dựng Licogi