Nhà máy Thủy điện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai

Địa điểm:          Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Tên dự án:        Dự án Nhà máy thủy điện Bắc Hà

Quy mô dự án:  Công suất lắp đặt 90 MW với 2 tổ máy, sản lượng 

                        lượng điện bình quân hàng năm 378 triệu kw/h. Hồ

                        chứa có dung tích 171,1 triệu m3. Tổng vốn đầu tư

                        hơn 2.000 tỷ đồng

Chủ đầu tư:      Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (nay

                       là Tổng công ty LICOGI - CTCP)

Các dấu mốc lịch sử:

Lễ khởi công Nhà máy thủy điện Bắc Hà ngày 21-2-2005

 

Phát động thi đua LĐSX trên công trường

 

Ngăn sông đợt 1 ngày 22-2-2008

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ XD Nguyễn Hồng Quân trong ngày Lễ ngăn sông

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh trong ngày Lễ đóng cống dẫn dòng, tích nước

Hạ Roto số 1 ngày 1-11-2011

 

 

Hạ Roto số 2 ngày 13-3-2012

 

 

 

Ngày 21-6-2012 tổ máy số 1 phát điện thương mại, 19-12-2012 tổ máy số 2 phát điện thương mại

 

Đại hội đồng cổ đông Cty CP Thủy điện Bắc Hà

 

 

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi