Phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS Tổng công ty LICOGI – CTCP

 

Ngày 24/12/2015 tại trụ sở, Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP đã họp phiên đầu tiên. Các thành viên HĐQT với sự nhất trí cao đã thống nhất bầu:
    - Ông Vũ Tiến Giao giữ chức Chủ tịch HĐQT.
    - Ông Đậu Trí Dũng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.
    - Bà Lê Thị Hải Châu là người công bố thông tin của Tổng công ty.
Tiếp theo, ngày 25/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ra Quyết định số 04/2015/QĐ.HĐQT về việc: ông Vũ Tiến Giao – Chủ tịch HĐQT được giao nhiệm vụ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI – CTCP.
Cùng ngày, Ban kiểm soát Tổng công ty LICOGI –CTCP đã họp phiên đầu tiên. Ban kiểm soát đã nhất trí bầu:
    - Bà Lê Thanh Huyền giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.                                                                                                                                             
                            Nguồn: Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP                                           

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận