Thi công phần ngầm Khu căn hộ và chung cư Cộng Hòa Garden

Địa điểm:          20 Cộng Hòa, Quân Tân Bình, Thành phố HCM

Tên dự án:        Dự án Khu liên hợp Văn phòng thương mại - Nhà

                        công vụ - Căn hộ cao cấp Cộng Hòa Garden

Quy mô dự án:  Tổng diện tích đất 03 ha, tổng diện tích sàn xây

                        dựng 130.000 m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến

                        1.500 tỷ đồng

Chủ đầu tư:       Tổng công ty Thái Sơn

Gói thầu:           Thi công phần ngầm Block A+B Khu căn hộ và

                        chung cư 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân

                        Bình, TP HCM

Giá trị hợp đồng: 222.130.000.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi