Thi công tuyến đường 3 Đại học Quốc gia - Hà Nội

Địa điểm:        Hòa Lạc - Hà Nội

Tên dự án:      Đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật chung (QG-HN02) thuộc

                      Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ đầu tư:     Ban Quản lý đầu tư xây dựng ĐHQGHN

Gói thầu:         Hợp đồng số 60/2013/HĐTC/QG-HN02, thi công xây

                      lắp tuyến số 3

Giá trị hợp đồng: 114.571.000.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi