Tuyển dụng công nhân vận hành máy khoan nhồi và kỹ sư thi công (8/2014)

 

1. Công nhân VH máy khoan nhồi; VH thiết bị đào tường trong đất. VH thiết bị xử lý nền móng.

  •  Ưu tiên tuyển chọn công nhân có kinh nghiệm
  •  Địa điểm làm việc: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
  •  Tiền lương: Theo thỏa thuận. Tổng công ty có chính sách ưu đãi đối với công nhân có kỹ năng, tay nghề khá, giỏi.

 2. Kỹ sư thi công: 05 người

  •  Đối tượng tuyển chọn: Nam giới, tốt nghiệp hệ chính quy, có kinh nghiệm, có ngoại ngữ (tiếng Anh – có thể giao tiếp, làm việc được với kỹ sư, chuyên gia người nước ngoài).
  •  Địa điểm làm việc: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
  •  Tiền lương theo thỏa thuận. Tổng công ty có chính sách trả lương ưu đãi đối với chuyên gia có trình độ cao.

3. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển theo quy định và các giấy tờ có liên quan xác nhận quá trình làm việc, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tay nghề. 

 4. Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức Cán bôk Tổng Công ty LICOGI, Nhà G1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

       ĐT: 04.3854 2265;  04.3854 5410 - máy lẻ 302, DD 0912 171394.

 Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2014

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận