Xây dựng Nhà máy Sửa chữa tầu biển Hundai - Vinashin - Tỉnh Khánh Hòa

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi