Đại hội đồng cổ đông Tổng cty LICOGI - CTCP lần thứ I

 

Sáng ngày 19/12/2015 tại trụ sở, Tổng công ty LICOGI -CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh - Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI cùng đại diện các Vụ liên quan của Bộ Xây dựng đã tói dự. Tham dự còn có các đại biểu Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an. Đại diện Ngân hàng thương mại Việt Nam thịnh vượng có bà Nguyễn Thái Anh – Chánh Văn phòng, đại diện Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản Khu Đông là cổ đông chiến lược của Tổng công ty LICOGI có Bà Lê Hải Châu – Chủ tịch HĐTV.

 Số cổ đông tham dự và ủy quyền là 248 cổ đông đại diện cho 89.833.783 cổ phần, chiếm 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc. Đại hội đã nghe công bố các Quyết định của Bộ Xây dựng về việc:
- Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI và Quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn.
- Quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Theo đó, số vốn điều lệ của Tổng công ty là 900 tỷ đồng tương ứng 90 triệu cổ phần. Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh BĐS Khu Đông là cổ đông chiến lược của Tổng công ty cũng công bố:
    - Quyết định cử người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp.
Báo cáo trước đại hội, ông Vũ Tiến Giao - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty LICOGI đã trình bày quá trình cổ phần hóa Tổng công ty: sau gần 3 năm thực hiện công tác cổ phần hoá, Tổng Công ty đã được Bộ Xây dựng phê duyệt giá trị doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hoá, chuyển đổi Công ty thành Công ty cổ phần, Tổng công ty cũng đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và được Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh.
Đại hội đã đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị gồm:
    - Ông Vũ Tiến Giao
    - Ông Ưng Tiến Đỗ
    - Bà Lê Thị Hải Châu
    - Ông Đậu Trí Dũng
    - Ông Đinh Quốc Sỹ
và bầu 03 thành viên Ban kiểm soát gồm:
    - Bà Trần Thị Kim Hoa
    - Bà Lê Thanh Huyền
    - Ông Nguyễn Trường Sa
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Bùi Phạm Khánh biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo, CBCNV Tổng công ty LICOGI đã hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hóa và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Thứ trưởng nhấn mạnh: Chuyển sang Công ty cổ phần vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Tổng công ty, LICOGI cần phát triển theo hướng tiếp tục tạo dựng thương hiệu ngày càng lớn mạnh, khẳng định được vị thế trên thị trường xây dựng, tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục đề án tái cơ cấu Tổng Công ty đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tiến tới hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư  năm 2015, cũng như kế hoạch 3 năm tới giai đoạn 2016 – 2018 nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.
Sau nửa ngày làm việc,  Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP lần thứ nhất đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Đại hội:

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh phát biểu chỉ đao Đại hội

Chủ tịch HĐTV Vũ Tiến Giao trình bày quá trình CPH Tổng công ty

Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Đầu tư & Kinh doanh BĐS Khu Đông Lê Hải Châu phát biểu

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội

Tin và ảnh: Đăng Dũng

 

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận