Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

  • Dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn Thành Phố Cần Thơ

    Lễ ký kết quy chế phối hợpTổng liên đoàn Lao động Việt nam và Liên danh Tổng công ty LICOGI – Công ty Cổ phân TERRA GOLD Việt Nam tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn Thành Phố Cần Thơ

  • Dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn Tỉnh Vĩnh Long

    Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng liên đoàn Lao động Việt nam và Liên danh Tổng công ty LICOGI – Công ty Cổ phân TERRA GOLD Việt Nam tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn Tỉnh Vĩnh Long

  • XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

    Với bề dày kinh nghiệm của Công ty mẹ cùng năng lực của các Công ty con, hàng năm, LICOGI có thể huy động đủ nguồn lực để thi công xây lắp các hạng mục dân dụng, công nghiệp và hạ tầng lên đến trên 5.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng hoàn toàn đảm bảo được sản lượng sản xuất vật liệu xây dựng ở mức cao trong ngành

tin nổi bật