Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng làm việc với Tổng công ty LICOGI


 Sáng ngày 04/7/2014 tại trụ sở của Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng các lãnh đạo vụ chức năng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty LICOGI.
 Thay mặt Ban lãnh đạo và CBCNV đơn vị, đ/c Vũ Tiến Giao - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã báo cáo Bộ trưởng về tình hình chung của đơn vị trong những năm vừa qua với những bước vượt khó về tài chính, về đầu tư, tạo dựng công ăn việc làm, xây dựng mối đoàn kết để ổn định phát triển nhằm khẳng định thương hiệu LICOGI trên thương trường.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đặc biệt khen ngợi truyền thống hơn 50 năm và những đóng góp quan trọng của tập thể LICOGI, đây là đơn vị đầu ngành về thi công cơ giới, là đơn vị mà lãnh đạo Bộ tin tưởng, có nhiều thành tựu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Mặc dầu những năm gần đây kinh tế đất nước có nhiều khó khăn do những lý do khách quan và chủ quan nhưng LICOGI vẫn duy trì phát triển sản xuất, góp phần nâng cao tiềm lực kinh tế đất nước, đời sống người lao động được đảm bảo, an sinh xã hội tốt.
 Bộ trưởng cũng nhấn mạnh những điểm còn tồn tại và cần khắc phục: Trước mắt cần đẩy nhanh cổ phần hóa và tái cấu trúc doanh nghiệp; trong cổ phần hóa có thể tìm đối tác đầu tư chiến lược. Tái cấu trúc để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng lợi nhuận, đáp ứng thị trường, tập chung đầu tư vào các ngành nghề mũi nhọn, tăng cường nắm bắt công nghệ máy móc thiết bị mới tiên tiến, coi trọng tư vấn chiến lược và cụ thể, phải an toàn sản xuất, tính cạnh tranh phải cao. Tái cơ cấu về con người phải được đặc biệt coi trọng, quản lý và vận hành bộ máy phải tốt.
 Kết thúc hội nghị đ/c Vũ Tiến Giao thay mặt đơn vị trân trọng cảm ơn Bộ trưởng và đoàn công tác, đồng chí cam kết tập thể CBCNV Tổng công ty LICIGI sẽ vận dụng sáng tạo chỉ đạo của Bộ trưởng, phát huy tiềm năng, thế mạnh đơn vị để xây dựng LICOGI trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Tin: Chủ tịch Công đoàn TCTy LICOGI Đỗ Ngọc Thắng

Ảnh: Đăng Dũng

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận