Cầu Hàn - Thành phố Hải Dương

Địa điểm:          Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương

Tên dự án:        Dự án cầu Hàn

Quy mô dự án:  Cầu xây vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông

                        cốt thép dự ứng lực. Chiều dài cầu và tường chắn

                        983.8m, cầu dài 763m, rộng 15m. Tổng mức đầu 

                        tư 721,5 tỷ đồng

Chủ đầu tư:      Ban Quản lý các công trình giao thông Hải Dương

Gói thầu:          Thi công xây dựng cầu Hàn

Giá trị hợp đồng: 102.437.000.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi