Đại hội Đảng bộ Công ty CP Licogi 9 lần thứ XIV

Đảng bộ CTy CP Licogi 9 (trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai) vừa tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 21/5 tại TP. HCM.


Đại hội biểu quyết nhất trí Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, đại diện lãnh đạo TCTy Licogi cùng 59 đảng viên đang công tác và làm việc trên các công trình do Licogi 9 trúng thầu thi công, xây dựng trên các công trình trải dài từ Quảng Nam vào đến Cà Mau.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù kinh tế đất nước và ngành xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Đảng bộ đã phối hợp với chính quyền lãnh đạo CTy CP Licogi 9 đổi mới công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, xây dựng quy chế, quy định quản lý; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý, thực hiện đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước và công tác quản lý tài chính, chính sách đối với người lao động không để xảy ra lãng phí, tham ô, tham nhũng, vi phạm dân chủ, kỷ luật, nhờ đó đã xây dựng được không khí làm việc đoàn kết và nghiêm túc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII - nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cty Licogi 9 đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hàng năm, Đảng bộ kết nạp mới từ 7 - 10 quần chúng ưu tú vào Đảng; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Dự báo, kinh tế thế giới và khu vực có dấu hiệu phục hồi, nhưng tốc độ còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn, thách thức do vậy mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Công ty trong nhiệm kỳ XIV là tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thống nhất, đổi mới toàn diện, chủ động sáng tạo, hiệu quả, bền vững; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, Đảng bộ Cty CP Licogi 9 phấn đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2015-2020.

Chỉ tiêu về tổ chức xây dựng Đảng: Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, kết nạp Đảng viên mới từ 25 - 30 đồng chí; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên CTy đạt danh hiệu xuất sắc. Tăng cường chỉ đạo, giám sát tổ chức công đoàn phối hợp với chính quyền chăm lo, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ.


Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Quang Mai - Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ Cty CP Licogi 9 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Licogi 9 cần sớm cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu và chỉ tiêu Đại hội đề ra. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên…


Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XIV - nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Cửu, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTy tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 04 đồng chí. Có 100% đại biểu biểu quyết tán thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

nguồn: baoxaydung.com.vn

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận