Tháo gỡ khó khăn, xúc tiến đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Cẩm Thủy II

 

Dự án Thủy điện Cẩm Thủy 2 do Tổng công ty LICOGI – CTCP đề xuất bổ sung quy hoạch và được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3968/QĐ-BCT ngày 07/08/2009 ; UBND Tỉnh Thanh Hóa cho phép lập dự án đầu tư tại Văn bản số 5624/UBND-CN ngày 23/10/2009.

Dự án dự kiến xây dựng trên địa bàn các xã Cẩm Ngọc, Cẩm Yên – huyện Cẩm Thủy – Tỉnh Thanh Hóa. Quy mô dự án theo quy hoạch được duyệt có: Mực nước dâng bình thường 17m, Công suất lắp máy 32MW. Sau khi được chấp thuận chủ trương lập dự án đầu tư, LICOGI đã tích cực triển khai thực hiện các công tác như: Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn; Điều tra đánh giá tác động môi trường, đánh giá thiệt hại và quy hoạch tái định cư; Lập dự án đầu tư; Thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm tra dự án; Hoàn chỉnh dự án sau thẩm tra; Lập tờ trình trình UBND Tỉnh, các Sở, Ban, Ngành xin chấp thuận nội dung dự án. Các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh đã thẩm tra và đã trình UBND Tỉnh Thanh Hóa xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, trong các năm 2012, 2013 do chủ trương của Quốc Hội, Chính Phủ và UBND Tỉnh, dự án tạm dừng để rà soát và chỉ tiếp tục triển khai thực hiện sau năm 2015. Đến nay, thời gian tạm dừng để rà soát đã hết, căn cứ tình hình thực tế đã triển khai các công trình thủy điện trên sông Mã, căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương, xét đề xuất của LICOGI. Ngày 16/06/2016, UBND Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đoàn công tác gồm: Đồng chí Ngô Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND Tình (làm trưởng đoàn); lãnh đạo các sở: Công Thương; Kế hoạch & Đầu tư; Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên & Môi trường; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Lãnh đạo UBND huyện Cẩm Thủy; Tổng công ty LICOGI cùng với các bộ phận chuyên môn của các Sở, Ban Ngành đi khảo sát thực địa và tổ chức cuộc họp tại trụ sở UBND huyện Cẩm Thủy nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh xúc tiến đầu tư xây dựng dự án.

LICOGI cùng Đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án Thủy điện Cẩm Thủy 2

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND Tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và địa phương đã đồng thuận về mặt chủ trương tiếp tục giao LICOGI nghiên cứu, khảo sát và chuẩn bị các bước tiếp theo trong công tác đầu tư, thực hiện dự án.

LICOGI làm việc với Đoàn công tác tại UBND huyện Cẩm Thủy

Chủ đầu tư cũng đang làm việc với đơn vị Tư vấn gấp rút chuẩn bị Hồ sơ dự án trình UBND Tỉnh, các Sở, Ban, Ngành phê duyệt nội dung dự án. Dự kiến dự án sẽ khởi công trong năm 2017 và cuối năm 2019 sẽ đi vào vận hành, khai thác.

 

Ngày 16/6/2016, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa Và Báo điện tử Thanh Hóa đã đưa tin về nội dung này. Địa chỉ truy cập:

http://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2016-6-16/Thao-go-kho-khan-vuong-mac-cho-2-du-an-Thuy-dien-t9cbvtq.aspx


http://www.baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n155011/Tap-trung-thao-go-kho-khan-cac-du-an-thuy-dien-tai-huyen-Cam-Th

 

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận