• image1

Chi tiết dự án

Địa điểm:          Đồi T5, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long

Tên dự án:        Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu dân cư đô thị đồi T5

Quy mô dự án:  Diện tích 92.291 m2

Tổng mức đầu tư:  63.322.000.000 VNĐ

Chủ đầu tư:       Công ty Đầu tư và Xây dựng LICOGI số 2